Meme Dikleştirme

Meme Dikleştirme...

İnsan vücudunun tüm yumuşak dokuları gibi meme dokusu da ilerleyen yaşa paralel olarak sarkmakta ve gevşemektedir . Özellikle doğum sonrasında süt verme nedeniyle büyüyen memelerde, süt devresinin bitmesinden sonra meme hacmi küçülür ve estetik görünümü bozulur. Bazı hastalarda ise fazla miktarda kilo verme ya da zayıflama sonucunda meme dokusunun küçülmesi de aynı sonucu doğurabilir. Sonuçta ortaya çıkan görüntü, modern kadını mutsuz etmekte ve daha diri, dik ve biçimli göğüslerin arayışına itmektedir . Meme dikleştirme ameliyatları sırasında değişik cerrahi teknikler kullanılır. Bu ameliyatlar sadece meme başının çevresinden yapılacak bir kesi ile gerçekleştirilebileceği gibi, bazen memenin altında düz bir kesiyle, ya da ters T adını verdiğimiz bir kesiyle yapılması gerekebilir. Deri elastikiyetinin yapısı, göğsün yapısı ve arzu edilen sonuç bu tekniklerin belirlenmesinde önemli birer faktördür. Kullanılan tekniğe bağlı olarak meme dikleştirme ameliyatlarında iz kalması söz konusu olabilir. Meme dikleştirme ameliyatları göğsün normal boyutlarına ulaşmasında bazen tek başına yeterli olmayabilir.

Nasıl Uygulanır ?

Eğer meme dokusunun yetersiz olduğu düşünülüyorsa, meme dikleştirme ameliyatı sırasında, meme protezi yerleştirilerek arzu edilen sonuca ulaşılabilir. Estetik göğüs dikleştirme ameliyatı sonrası oluşabilecek komplikasyonlar arasında, enfeksiyon, kanama ve hematom sayılabilir . Ancak bunlar çok çok nadir görülebilen durumlardır. Ameliyat tekniği süt kanallarının kesilmesini gerektirmediğinden hastanın ileride doğum yapması halinde süt verme durumunda bir sorun olmaz.

İşlem Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler...

Dolaşım problemlerine bağlı çok nadiren oluşabilen spesifik komplikasyonlar ise yağ dokusu veya meme ucu dokusunun nekrozudur. Göğüs dikleştirme ameliyatından sonra hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir göğüs dikleştirme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığını düzelten onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır. Yeni şekillendirilmiş göğüsler uzun süre dayanıklı olur, ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi yeni sarkıklıklara neden olabilir.