FUT Yöntemi

FUT Yöntemi

FUT (Follicular Unit Transplantation), saç adalarının (FU; foliküler ünite) nakil edilmesi işlemini tanımlar. Doğal olarak saç kökleri 1 ile 4 arası saç kılı içeren gruplar halinde bulunur. Bu gruplar sadece mikroskop altında yada FUE saç ekiminde tek tek elde edilebilir. Yani herhangi bir sac ekim merkezi nin FUT yapabilmesi için alınan sac köklerinin mutlaka mikroskop altında ayrıştırılması gerekir. Günümüzde ense bölgesinde oluşan dikiş izi,his kaybı daha geç iyileşme olması gibi sebeblerden daha nadir tercih edilmektedir.FUT saç ekimi tekniğini birbirine takip eden incelikli prosedürlerin uygulanmasını gerekmektedir. Saç ekimi yapacak olan estetik cerrahının uzmanlığı kadar deneyimi ve yeteneği de bu operasyonun başarısını etkilemektedir. Uzman nitelikleri haricinde, saç ekimi yaptırmak isteyenlerin seçecekleri saç ekim merkezlerinin standartları da oldukça önemlidir. Saç ekimi yapılacak merkezin hijyen koşullarına önem vermesi ve teknolojik donanım olarak gelişmiş olması gerekmektedir.Saç ekimi yaptırmak isteyen hastaların ilk yapması gereken uzmanlardan randevu almak ve taleplerini net bir şekilde ifade etmektir. Saç ekimi operasyonlarının hastaya ve taleplerine göre şekillendirileceği unutulmamadır. Bu operasyonlar diğer estetik ameliyatları gibi hastasına özgü şekilde dizayn edilir ve temel amaç en doğal görünümün elde edilmesidir. Saç dökülmesi ve kelleşme problemi yaşayan kişiler öncelikle uzmanlarla görüşürler. Tedavi için geç kalınmışsa ve tek seçeneğin saç ekimi operasyonları sonucuna varılmışsa işlem gerçekleştirilir. Saç ekimi yapılacak alanın genişliğine bağlı olarak prosedür 4 ila 12 saat sürebilir. Bir günde ekim yapılabilen greft sayısı 500 ila 5000 arasında değişiklik göstermektedir. Diğer bir deyişle tek bir seansta 12,500 saç kökünün ekiminin yapılabilmesinin mümkün olduğu sonucu çıkarılabilir.

Nasıl Uygulanır ?

FUT saç ekimi tekniğini birbirine takip eden incelikli prosedürlerin uygulanmasını gerekmektedir. Saç ekimi yapacak olan estetik cerrahının uzmanlığı kadar deneyimi ve yeteneği de bu operasyonun başarısını etkilemektedir. Uzman nitelikleri haricinde, saç ekimi yaptırmak isteyenlerin seçecekleri saç ekim merkezlerinin standartları da oldukça önemlidir. Saç ekimi yapılacak merkezin hijyen koşullarına önem vermesi ve teknolojik donanım olarak gelişmiş olması gerekmektedir.Saç ekimi yaptırmak isteyen hastaların ilk yapması gereken uzmanlardan randevu almak ve taleplerini net bir şekilde ifade etmektir. Saç ekimi operasyonlarının hastaya ve taleplerine göre şekillendirileceği unutulmamadır. Bu operasyonlar diğer estetik ameliyatları gibi hastasına özgü şekilde dizayn edilir ve temel amaç en doğal görünümün elde edilmesidir. Saç dökülmesi ve kelleşme problemi yaşayan kişiler öncelikle uzmanlarla görüşürler. Tedavi için geç kalınmışsa ve tek seçeneğin saç ekimi operasyonları sonucuna varılmışsa işlem gerçekleştirilir. Saç ekimi yapılacak alanın genişliğine bağlı olarak prosedür 4 ila 12 saat sürebilir. Bir günde ekim yapılabilen greft sayısı 500 ila 5000 arasında değişiklik göstermektedir. Diğer bir deyişle tek bir seansta 12,500 saç kökünün ekiminin yapılabilmesinin mümkün olduğu sonucu çıkarılabilir.

İşlem Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

FUT tekniğinin en belirgin avantajı tek bir seansta ekilecek saç köklerinin sayıca fazla olmasıdır. Greftlerin ekimi hızlı bir şekilde yapılır ve her bir greftin birden fazla saç kökü içerdiği düşünülürse özellikle saç dökülme problemi fazla olan kişilerde bu yöntemle hızla sonuç alınabilir. FUT tekniğinin diğer bir avantajı da saçlı deri şeritlerinin alındıktan sonra greftlere ayrılma esnasında saç köklerine zarar verilme olasılığının oldukça düşük olmasıdır. Böylelikle ekilen saç kökleri yüksek verim getirmektedir. FUT yöntemi uzun zamandır kullanılmaktadır ve sonuçlarının gözlemlenmesi için yeterince zaman geçmiştir. Bu yöntemin yaygınlığının bir sonucu olarak da maliyetlerinin diğer saç ekim yöntemlerine göre düşük olması FUT saç ekiminin avantajları arasında gösterilir. FUT tekniğinin diğer bir avantajı da operasyon önce saçların kısaltılmamasıdır. Diğer saç ekim tekniğinde saçların kısaltılması gerekirken FUT tekniğinde saçların kısaltılma zorunluluğunun olması operasyon sonucu oluşabilecek izlerin saklanması için önem arz etmektedir.